Ważne o Polsce

Polscy malarze

Polska znana jest na arenie międzynarodowej nie tylko z kuchni, literatury, czy ciekawych świątecznych obyczajów. Wielkie kariery międzynarodowe zrobili także polscy malarze, a wśród nich:

  • Wojciech Weiss (1875-1950)
  • Władysław Ślewiński (1856-1918)
  • Jan Stanisławski (1860-1907)
  • Aleksander Gierymski (1850-1901)
  • Ferdynand Ruszczyc (1870-1936)
  • Mela Muter (1876-1967)
  • Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939)
  • Tadeusz Makowski (1882-1932)
  • Andrzej Wróblewski (1927-1957)

 

 • Zdzisław Beksiński (1929-2005)
 • Tadeusz Kantor (1915-1990)

Tadeusz Kantor

Tadeusz Kantor był malarzem, ale także reżyserem, aktorem (podczas okupacji stworzył w Krakowie podziemny teatr eksperymentalny), twórcą happeningów, scenografem, teoretykiem sztuki, pisarzem, wykładowcą. Urodzony został w 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim w Tarnowskiem, natomiast zmarł w 1990 roku w Krakowie. Ważniejszymi nagrodami, które otrzymał za życia były:

 • dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za upowszechnianie kultury polskiej za granicą,
 • nagroda krytyków nowojorskich za najlepszy spektakl na Braodway’u (reżyseria i gra aktorów),
 • Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za znaczący wpływ wywarty na współczesną sztukę w Europie.

Udało mu się to co niewielu, tj. podsumować pod koniec życia wszystkie swoje działania artystyczne. Zamknął swój koncept twórczy w następujące słowa: ”U początku drogi stoi pogarda moja dla historii powszechnej i oficjalnej, historii zajmującej się masowymi ruchami, ideologiami, przemijającymi kadencjami rządów, terrorem władzy, masowymi wojnami, masowymi zbrodniami, a przeciw tych potęg stoi mała, biedna i bezbronna, ale wspaniała historia indywidualnego, ludzkiego życia.”

ashe